Prisliste

Priser gjeldende fra 01 oktober 2021. 
Alle priser er oppgitt per tonn dersom ikke annet er oppgitt
Lasting skjer i tidsrommet 07:00 – 15:00 eller etter avtale 

Vei grus

Fraksjon: 0/11

NOK 82,- eks. mva

Vei grus

Fraksjon: 0/22

NOK 87,- eks. mva

Kult

Fraksjon: 11/90

NOK 110,- eks. mva

Singel (på forespørsel)

Fraksjon: 11/22

NOK 330,- eks. mva

Singel (på forespørsel)

Fraksjon: 11/16

NOK 330,- eks. mva

Singel (på forespørsel)

Fraksjon: 16/22

NOK 330,- eks. mva

Sprengstein

Fraksjon: 0/800

NOK 55,- eks. mva

Sprengstein

Fraksjon: 0/400

NOK 65,- eks. mva

Skrotjord/fyllmasse

Alle fraksjoner

NOK 32,- eks. mva

Anleggsjord grovsortert

Fraksjon:

NOK 32,- eks. mva

Storsekk

Alle fraksjoner

NOK 800,- eks. mva

Personbilhenger

Grus/pukk

NOK 300,- eks. mva

Personbilhenger

Singelvarer

NOK 400,- eks. mva

Lekterlasting

NOK 600,- eks. mva