Prisliste

Priser gjeldende fra 01 oktober 2022. 
Alle priser er oppgitt per tonn dersom ikke annet er oppgitt
Lasting skjer i tidsrommet 07:00 – 15:00 eller etter avtale 

Vei grus

Fraksjon: 0/11

NOK 92,- eks. mva

Vei grus

Fraksjon: 0/22

NOK 97,- eks. mva

Kult

Fraksjon: 11/90

NOK 123,- eks. mva

Singel (på forespørsel)

Fraksjon: 11/22

NOK 190,- eks. mva

Singel (på forespørsel)

Fraksjon: 11/16

NOK 370,- eks. mva

Singel (på forespørsel)

Fraksjon: 16/22

NOK 370,- eks. mva

Sprengstein

Fraksjon: 0/800

NOK 62,- eks. mva

Sprengstein

Fraksjon: 0/400

NOK 72,- eks. mva

Skrotjord/fyllmasse

Alle fraksjoner

NOK 36,- eks. mva

Anleggsjord grovsortert

Fraksjon:

NOK 123,- eks. mva pr m3

Storsekk

Alle fraksjoner

NOK 896,- eks. mva

Personbilhenger

Grus/pukk

NOK 336,- eks. mva

Personbilhenger

Singelvarer

NOK 448,- eks. mva

Lekterlasting

NOK 672,- eks. mva

Betalingsbetingelser: Netto per 10 dager dersom ikke annet er avtalt. Etter forfall beregnes renter.
• Alle priser er pr. tonn eks. mva. fritt opplastet fra lagerplass på bil
• Fakturagebyr kr. 50 ved faktura pr post.
• Oppgi epostadresse / postadresse i ordreboka.