Museum

Vi er entusiastiske og stolte over de gamle maskinene og historien som følger med dem. Museumet er åpent for alle som ønsker å se i hverdager mellom 08:00 og 15:00. Ta kontakt med oss dersom det er ønskelig med visning utenfor dette tidsrommet.

Brøyt

Totalrestaurert brøyt x2 1963 modell, restaurert i 2014 av Georg Tveit AS i 2014


Volvo bm 631

Volvo bm 631 (gruskalle) 1966 modell, restaurert i 2017


Gruvetraller 

Gruvetrallene ble brukt til å frakte masse på Litangen kvartsbrudd rundt 1935


Svedala knuser 

Knuseren er en av de første Svedala knuserne som ble produser og ble laget rundt 1910. Knuseren ble funnet på en gård i Sverige og hentet til Kragerø for restaurering i desember 2020.


Priestman cub

Engelsk produsert wiregraver. Maskinen ble kjøpt fra Sverige i juni 2021, da startet den ikke, men den var delvis restaurert. Det ble gjort en finpuss for å få den ferdig.